Wis-konstige musyka : vertoonende de oorsaecke van 't geluyt, de redens der zanghtoonen telkonstigh uytgereeckent, ende het maken en stellen der speeltuygen, als mede van der ouden musijck, en verscheyden gevoelens der selfder, zijnde alles seer gedienstigh en vermakelick voor musikanten, organisten, of andere instrument-speelders

DSpace/Manakin Repository