Twaalf redeneeringen over nuttige muzikaale onderwerpen : verhandelende: 1 Algemeene beginselen; 2 Het waare oogmerk van 't ut re mi enz. 3 De grondtoonen der kerkpsalmen; 5 Het regte gebruik van zangmuziek; 6 Den oorsprong der zangkonst; 7 Het wezen der muziek; 8 Den muzikaalen smaak; 9 De muzikaale dichtkunde 10 Een nieuw intervallen-systeem; 11 De muzikaale harmony, en 12 De volmaakte behandeling der kerkzangen : verrykt met eenige aanhangzelen ... met 20 cierlyke ... nooten-plaaten en met een volledig register : ten onderzoek van kenners ... in de form van Maandelyksche samenspraaken, opgesteld

DSpace/Manakin Repository