Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden ... ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden Heere Prince van Oraigne ... op den vierden Mey 1654 ghepasseert ...

DSpace/Manakin Repository