Drie voyagien gedaen na Groenlandt, om te ondersoecken of men door de naeuwte Hudsons soude konnen seylen, om alsoo een doorvaert na Oost-Indien te vinden

DSpace/Manakin Repository