Wet van den 6den October 1908, Stbl. 311, tot regeling der visscherijen (Visscherijwet) : met aanteekeningen uit de gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz. en voorzien van alpahabetisch register en afbeeldingen van vischtuigen

DSpace/Manakin Repository