Consideratien van eenige rechts-geleeren, over seeckere vragen ende gevallen, nopende de forme van de beroepinge eens predikants, by het collegium qualificatum van de stadt Middelburgh in Zeelandt gedaen : by welcke de wettelijckheydt der proceduren des classis van Walcheren in de selve gehouden, conform de kercken-ordre en gewoonten in de provincie van Zeelandt gebruyckelijck, na reden en rechten wijtloopich wordt gededuceert en gejustificeert

DSpace/Manakin Repository