Hollands koors, verergert in een derdendaaghse; vervallen in een quynende sieckte; en geëyndight in ellendige dootstuypen : sijnde een verhaal, van de onheylen en kleyne adem-halingen, die den lande van Holland en West-vriesland, sedert ruym 1600. jaren herwaarts sijn overgekomen; soo ten tijden van de graven, als oock onder de gewaande vryje regeringh, staats-gewijse in naam; dogh stad-houderlijck in der daat : mitsgaders het proces crimineel, tusschen de ingesetenen van Holland en de Hr. Caspar Fagel ...

DSpace/Manakin Repository