Afbeeldinge vande rivieren van London en Rochester : kaerte van de rivieren van London en Rochester of Chetham, waer in duydelick wert vertoont, op wat plaetsen d'oorloghs vloot van hare Hoogh Mogende de Heeren Staten Generael der Nederlanden (door Godts zegen) wonderlick heeft vernielt en verovert de voornaemste oorloghs schepen van sijne majesteyt van Groot Brittannien, als mede 't eylandt Shepey, 't Fort Shirenasse, &c. op den 19, 20, 21, 22 en 23 junii, 1667

DSpace/Manakin Repository