Sententie arbitrael van den Bunschooter Veen ende Velden-Dijck, gheapprobeert by de Ed: Mog: Heeren Staten 'sLandts van Utrecht : mitsgaders de appoinctementen van hare Ed: Mog: staende op de requeste by den dijck-graef ende heem-raden van den voorschreven dijck aen ghemelte haere Ed: Mog: gepresenteert

DSpace/Manakin Repository