Waarachtig ende oprecht verhaal van den schrickelijcken zeeslagh, voorgevallen op Maandagh, zijnde den 14 Junij, des naarmiddaghs, na dat de Engelsche vloot met sevenentwintigh nieuwe schepen was versterckt, tot dat sy dood de donkerheyd van de mist van den anderen geraackten

DSpace/Manakin Repository