Provisionele instructie voor Adriaen Gentman, als by Sijn Hoogheyt gecommitteert tot rentmeester over den ontfanck van de vicaryen inde provincie van Utrecht, die successivelijck sullen comen te vervallen ter dispositie van Sijn Hoogheyt, omme in conformité van het reglement, over deselve provincie ghearresteert, verdeelt ende bekeert te worden

DSpace/Manakin Repository