Stucken raeckende de privilegien ofte hantvesten van de Krimpenderwaert, ende de klachten die aen hare Ed. Groot Mog., by de vier kavels vande selve waert, over de openbare violatie, ende kreuckinghe van dien ende van de gewysdens daer op gevolght, werden gedaen, met versoeck dat die violatien, ende kreuckingen afgedaen, ende de voorsz. privilegien ofte hantvesten gemaintineert mogen werden

DSpace/Manakin Repository