Het leven der oude antycke doorluchtighe schilders : soo wel Egyptenaren, Griecken als Romeynen : uyt verscheyden schryvers by een gebracht en in druck uytg. tot dienst, nut en vermaeck der schilders en alle const-beminders : mitsgaders daer aen volgende het leven der moderne doorluchtighe Italiaensche, als oock de vermaerde Nederlandtsche ende Hooghduytsche schilders

DSpace/Manakin Repository