Caerte vanden lande ende graefschappe van Hollandt, midtsgaders het landt van Utrecht, de deelen ende houcken van andere landê annex Holl[an]t gelegê, ende tselve landt naest beleyt hebben, perfect gemaect nade jegenwoirdige situatie eñ gelegentheyt

DSpace/Manakin Repository