Batavia sacra, of kerrelyke historie en oudheden van Batavia : behelzende de levens van onze eerste geloofsverkondigers, mitsgaders van de Utregtsche bisschoppen, en van de voornaamste personen die hier te lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben

DSpace/Manakin Repository