Het Rooms-Hollands-regt, waar in de Roomse wetten met het huydendaagse Neerlands regt, in alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen, met een bysondre kortheit, so wel in de vaste regts-stoffen, als in de manier van regts-vordering over een gebragt werden; met allerhande ordonnantien, placaten, hand-vesten, keuren, gewoonten ende gewijsden deser ende omleggende landen bevestigt

DSpace/Manakin Repository