Ampliatie ende naerder verclaringhe vanden placate vanden XXen Aprilis 1592 voorleden, jeghens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moet-willicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, gewas, have, plantagien ende goederen beschadighen

DSpace/Manakin Repository