Placaet vande Heeren Staten van den Lande van Utrecht jegens verscheyden abusen, inconvenientien ende quade feyten, daer by die huysluyden ende anderen onder pretext van beterschap, uyt moetwillicheydt ofte andersins, haren gront-heeren ofte andere personen in ofte aen haren landen, huysen, ghewas, haven, plantagien ende goederen beschadigen

DSpace/Manakin Repository