Provintiael advijs, van Hollant ende West-Frieslandt, roerende de ratificatie van de tractaten, jongst met de Croon Deenemarcken aengegaen, mitsgaders het offensijf secours vande Compagnie van West-Indien

DSpace/Manakin Repository