Copye van een brief uyt Rotterdam geschreven den 22 Februarij, wegens de groote victorie die den stouten krijghs-helt onsen admirael Marten Harpersen bevochten heeft tegens des conincks groote macht, bestaende inde twintig schepen, so conincksche als andere, op hebbende ontrent de 4000 soldaten, geschiet op Vrydach den 18 February, 1639

DSpace/Manakin Repository