Een tractaet van criminele saken : te weten: van saken die dlijf aengaen ende is ghenomen uut de keyserlijcke rechten, midtsgaders de allegatien vande rechten in Latijn, leerende watmen doen ende laten sal (na uutwijsen vande rechten) in saken daer dore dat een mensche soude mueghen beschadicht werden aen zijn goet, fame oft aen zijnen lichaeme

DSpace/Manakin Repository