Uyt crachte van twee distincte appoinctementen vanden E. Hove van Utrecht, ghedateert den eersten Novembris 1636 ... wort ... verdachvaert Joffrouw Margereta van Ysendoorn, omme ... te compareren voor den gemelten hove ... ende aldaer t'aenhooren alsulcken eisch ... ter saecke de selve joffrouw van Ysendoorn met Jo. Adriaen Ram in overspell leeft ende in die staet een kindt byden selven Ram heeft over gewonnen

DSpace/Manakin Repository