Ordonnantie volghende den welcken het recht van 't kleyne zeghel gheheven ende betaelt sal worden ten profijte vande Generaliteyt by de ghene die onder de selve zijn resorterende ende nametlijck oock inde Landen van Brabant, Over-Maze ende Vlaenderen

DSpace/Manakin Repository