Ordonnantie op de forme ende maniere van procederen, voorts aen te houden voor den Gerechte der stadt Utrecht, met begrootinghe der wedden vanden schout ende schepenen, als die ten dienst van partyen worden geemployeert, mitsgaders vant salaris vanden secretaris des voorschreven Gherechts, procureurs, deurweerders ende boden

DSpace/Manakin Repository