Resolutie van de vroetschappe der stadt Utrecht, beroerende d'impositie vanden vijftichsten penninck opde goederen gaende van Utrecht op Amstelredam, mitsgaders vande goederen, comende van Amstelredam op Utrecht ende daer door passerende ende buyten de geunieerde provincien gaende, gepubliceert den 28 Julii 1619

DSpace/Manakin Repository