Triumphe ende nieuwe tijdinghe van de heerlijcke blijde krooninge van den alder Doorluchtichsten, Hoogchghenooren Vorst ende Heere Frederic Hendric, d'eerste van die name, Paltzgraef aen den Rijn, ende keurvorst des heylighen Roomschen Rijckx : hoe dat de Heeren Standen, met tzamen de gantsche ghemeente eendrachtelijkc hem hebben ghekoren voor hunnen Boheemschen koninc ...

DSpace/Manakin Repository