Beschrijving der stad Amsterdam, met deszelfs haven, IJstroom en ommestreken, in het panorama op het Leidsche plein, over den Hollandschen schouwburg, voorgesteld, en verrijkt met een plan, ter aanduiding der voornaamste voorwerpen van dit algezigt, benevens eenen nieuwen platten grond dezer stad, voor deze beschouwing bijzonder vervaardigd, strekkende een en ander tot eene dui

DSpace/Manakin Repository