Het gulden cabinet vande edele vry schilder-const ontsloten door den lanck ghewenschten vrede tusschen de twee machtighe croonen van Spaignien en Vrankryck, waer-inne begrepen is den ontsterffelijcken loff vande vermaerste constminnende geesten ende schilders van dese eeuw, hier inne meest naer het leven af-gebeldt, verciert met veel vermakelijcke rijmen ende spreucken

DSpace/Manakin Repository