Men doet een yeghelijck weten dat d'Ed. Mog. Heeren Staten 'sLands van Utrecht de Illustre Schole der Stadt Utrecht gheerigeert ende verheven hebben tot een academie ofte universiteit ... Ende dat hier van de inauguratie ofte inleydinghe geschieden sal in de Dom-Kercke op Woens-dach den xvien Martii nae den ouden stijl, ofte den xxvien, nae den nieuwen stijl, omtrent ten negen uyren voor noen

DSpace/Manakin Repository