Korte notulen van seker gespreck gehouden over den artijckel van de mensch-werdinge onses Heeren Jesu Christi, tusschen de predicanten van Ziericzee ter eener ende Cornelis de Cuyper, Jan van Voorden, ende Frans de Knuyt ter anderer zijde ... : hier zijn by gevoeght: 1. Sekere annotatien ende breeder verklaringen ... 2. Een korte ende klare verthooninge van het verschil ... ; noch is hier achter by gevoeght een kort ende waerachtigh verhael ...

DSpace/Manakin Repository