Puncten ende articulen, verdragen ende geaccordeert inden Hage in Hollandt, den xxiiiien. Junii inden jare sesthien-hondert ende thien, tusschen den gecommitteerden van hare Doorluchtichste Hoocheden die Eertzhertogen van Oostenrijck, etc. ende vande Hooghe Mogende Heeren die Staten Generael der Vereenigchde Nederlanden, tot meerder bevestinge van het tractaet van bestandt: begrypende mede d'aggreatien van hare Hoocheden, ende der Heeren Staten van t'selve tractaet

DSpace/Manakin Repository