Warachtige ende eygentlijcke beschryvinge vande wonderbare ende seer gedenckweerdighe geschiedenissen, die in Moscovia zijn voorgevallen inden naest- voorleden ende inden teghenwoordighen jare 1606 : waer inne levendich verclaert wort de gelegentheyt vande dood des grootmachtigen keysers Boris Pheodorowits Godonova, insgeliicx oock de crooninge van Pheodor Borissowits zynen soon ...

DSpace/Manakin Repository