Disputatie van den kinder-doop, ghetoghen uit het colloquium ghehouden tot Regensborch anno 1601 ... tusschen haer deur-luchtighen respective colloquenten doctoor Adam Tanner ... ende D. Jacob Heybronner, ende D. Egidius Hunnius ... : waer in Adam Tanner ... soeckt te bevestighen, dat den kinderdoop in de H. Schrift niet uitdruckelijck en is begrepen, noch uit de selve ... eyghentlyck niet en kan besloten worden, maer veel eer het teghen deel : daer teghen Jacob Heylbronner, ende D. Egidius ... arbeyden om te bewijsen, dat den kinderdoop eyghentlijck, ende claerlijck uit de Heylighe Schrift kan besloten werden ...

DSpace/Manakin Repository