Wijnen : ordonnantie voor de collecteurs oft pachters vanden impost vande wijnen, volghende den welcken ten behoeve vande ghemeene saecke, inden Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, de ghemeene impost op de wijnen gheheven ende gheinnet sal worden ..., voor den tijdt van een half jaer, innegaende den eersten Octobris 1630 ende eyndende den lesten Septemb. 1631 daer aen volgende

DSpace/Manakin Repository