Placcaet vande Hooge ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, opte provisioneele tolerantie vanden cours vanden gelde, mitsgaders verboth tegens het opsteygeren vanden rijcx-daelder, het ontfanghen ende uyt-gheven vanden twee blancks ende blancks penningen ...

DSpace/Manakin Repository