Corte verclaringhe ende bewijs, met wat ghestaltenisse ende ceremonien den doorluchtighen, groot-machtighen vorst, Ferdinandus, coninck van Hungharijen ... tot roomschen keyser den xxviii. augusti deses jaers is ghekosen gheworden, binnen Franck-fort

DSpace/Manakin Repository