Placcaet vande Doorluchtige, Ho. ende Mog. Heeren, die Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, teghens het inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroyen van alderhande argerlijcke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. ende waer nae alle druckers hen voort-aen sullen hebben te reguleren

DSpace/Manakin Repository