Verhael int corten van t'ghene nu tot Uutrecht in Hollant is ghepasseert t'sedert den 25. Junij 1618 : ende wat oordre in de stadt van Uutrecht ghestelt is door bevel ende commandement van zijn Excel. Graeff Mauritz van Nassouwen etc. tusschen de Oude Geusen oft Gommaristen ter eenre zijden ende Arminianen ter andere zijden, tot op den 7. Augusti lestleden

DSpace/Manakin Repository