Practycke van den Spaenschen Raet, dat is: clare vertooninghe dat den raedt door J. Lipsium, Er. Puteanum, ende fr. Campanellam, ghegeven, om de Vereenighde Nederlanden wederom te brengen onder 't gebiet van den Coning van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in't werck gestelt is, ofte noch daghelijcks in't werck gesteldt wordt ... : tot waerschouwinghe van alle vrije, vrome Nederlanders, insonderheyt der gener die inde regieringe zijn

DSpace/Manakin Repository