Placcaet ende ordonnantie van de doorluchtighe hooch-moghende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden op den cours vanden ghelde, zoo goude als silvere specien, waer nae alle ende yegelijcke ingesetenen der voorsz. landen sich voorts-aen sullen hebben te reguleren, op de boeten ende amenden inden principalen placcate verhaelt

DSpace/Manakin Repository