Placcaet vande Eertzhertoghen onse Alderghenadichste Heeren en Princen, verbiedende de schandalen ende exertiten die eenighe soo hunne ondersaten als andere doen ende gebruycken tot verachtinge van onse H. Catholijcke Apostolijcke Roomsche religie

DSpace/Manakin Repository