Placcaet ende ordonnantie opte wapeninghe ende manninghe vande schepen, soo ter coopvaerdije als visscherije uyte vereenichde Nederlanden over zee varende, midsgaders opte ordre vande admiraelschappen ende theleyt van dien, mettet ghene daer aen dependeert

DSpace/Manakin Repository