Placcaet, vande Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, tegen de valscheyden ende bedriegherijen, die int verwen ende verfwaren van de sijde, soo binnen 's landts als van buyten inkommende, worden gepleecht, als mede inde wercken ende manufacturen die van sijde gemaeckt worden

DSpace/Manakin Repository