Placcaet ende ordonnantie vande Hooghe ende Moghende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, waer naer de ingesetenen vande selve landen, varende naer westen, door de strate, ofte engte van Gibraltar, om te negotieren op Levante, ende op de rijcken vanden grooten heere tot Constantinopole, ofte mede binnen de voorsz strate, op Vranckrijck, en Italien, hen sullen hebben te reguleren

DSpace/Manakin Repository