Studium Generale home


Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991 / René Kip [samenst.] ; [met medew. van] H. van den Berg ... [et al.] - Studium Generale / Universiteit Utrecht 1991. - (Studium Generale Reeks 9105)


Samenvatting / inleiding

Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de jaren zeventig genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over de genoemde onderwerpen tussen academici nieuw leven in te blazen. De datum 1 maart werd gekozen omdat op die dag in Japan de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki worden herdacht, alsmede omdat op 1 maart 1954 de Japanse vissersboot 'Lucky Dragon' getroffen werd door de fall-out van een waterstofbomexplosie die op een Bikini-atol plaatsvond. Het programma "Europa: een supermacht?" vond plaats in het kader van de Universitaire Vredesdagen. In 1991 werden er tevens universitaire vredesdagen georganiseerd aan de universiteiten van Groningen, Eindhoven en Enschede.Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services
Contact