Bulle ofte aflaets-brief van de heylighe cruysvaert, ghegunt ende bevolen te vercondigen, door den H. Roomschen Vader, paus Sixtus de vijfde, in de coninckrijcken van Spaignen, ende de eylanden daer onder sorterende, ende in de coninckrijcken van Sicilien ende Sardaignen, in faveur der gener die behulpich en dienstigh zyn, int oorlogh ende oncosten des selve, aen Philippus coninck van Spagnien, tegens d'ongheloovighen ende ketters ...

DSpace/Manakin Repository