Placcaert ende euwich ghebodt ons ghenadigs Heeren des Conincx, daer mede verclaert wordt, van geender weerden te zijne, alle vercoopingen ende vervremdinghen van den goeden toebehoorende den Godtshuysen, ende zyne Majesteyts goede ondersaeten: voortgekeert by den Prince van Oraengien ende zyne aenhangeren, beruerders der gemeynder rusten

DSpace/Manakin Repository