De figueren van alle goude en silvere penninghen die van nu voortaen achtervolghende tplacaet van den ghelde, cours ende loop sullen hebben inde landen van herwaertsovere, ende alle andere hier in niet in prente gestelt, worden verclaert voor billoen, ende niet ontfancbaer

DSpace/Manakin Repository