Eeuwich edict ende ghebodt opt accoort ghedaen, tusschen Heeren Johan van Oostenrijck, Ridder vander Orden vanden gulden Vliese, in naem ende van weghen des Catholijcxschen Conincx van Spaengien, &c. ter eenre, ende de generale Staten van dese Landen van herwaerts overe ter andere zijden, om die troublen inde selve landen by de uutheemsche chrisluyden ghesusciteert neder te legghen ende appeyseren

DSpace/Manakin Repository