Placcaet by den welcken allen bootzghesellen, schippers ende andere zeevaerders verboden werdt uut den lande te vertrecken om elders te gaen woenen ende ander heeren te dienen, ten zy alvooren schriftelick pasport verworven thebbene: op verbeurte van lijf ende goet, ghegheven Thantwerpen den derden Januarij MDLXXVI stilo novo

DSpace/Manakin Repository